Bostik Tätskiktsystem VTvF och VTgF Universal
Folie och Adhesive Universal

Bostik Universal ”Folie” kan användas på betong, puts, anpassade våtrumsskivor och kartongklädd gips. Betongen skall vara minst 3 månader gammal, vara gjuten mot slät form och därefter vara rengjord från släppmedel eller annat försvagande skikt. Skivor ska vara monterade enligt skivtillverkarens anvisningar, vara bärkraftiga och klara keramiska plattor.

Följ utförligt Bostiks monteringsanvisning, Byggkeramikrådets Branschregler (www.bkr.seBBV 21:1 eller övriga krav som är harmoniserade med branschreglerna från Golvbranschens våtrumskontrollSäker vatteninstallation och Måleribranschens våtrumskontroll.

Applicera alltid tätskikt på väggen först och avsluta med golvet för att undvika skador på golvtätskiktet.

Vägg:

1. Täta med lämpligt spackel eller mjukfog runt rörgenomföringar där glipor är större än 2 mm.
Låt torka.

2. Applicera Bostik primer GRIP A536 Classic med pensel och roller blandat med vatten 5:1 (primer/vatten) på gipsskivor och spädningen på betong 1:3 (primer/vatten).
Låt torka.

3. Rolla Foil Adhesive Universal flödigt våd för våd, åtgång för att montera folien är ca 0,6 kg/m².
Montera folien från takvinkeln och ner till golvet, alternativt 50-100 mm ut på golvet.
Montera folien direkt i den blöta Foil Adhesive Universal.
Det får inte finnas luft under folien efter att man gnidit fast folien i Foil Adhesive Universal.
Gnid fast folien. 

4. Applicera Foil Adhesive Universal för nästa våd.
Montera folien kant i kant, alternativt med 50 mm överlapp på föregående folievåd.

Applicera med hjälp av både roller, pensel och plastgnidare/spackel. Monteras folien kant i kant ska tätskiktsremsa monteras över skarvarna.

5. Pensla på Foil Adhesive Universal på folieskarven eller i hörn och montera tätskiktsremsa.
Släta till och försegla noga kanterna med Foil Adhesive Universal. Det får inte finnas luft under tätskiktremsan.

6. Gnid försiktigt fast tätskiktsremsan och försegla skarvarna.
På samma sätt monteras rörmanschetter.


Golv:

1. Applicera Bostik primer GRIP A536 Classic med pensel och roller, med spädning på spackel och betong 1:3 (primer/vatten).
Låt torka.

2. Beroende på brunnstyp, montera skärmall innan brunnsmanschett monteras.
Montera brunnsmanchett.
Applicera Foil Adhesive Universal över brunnsmanschetten och för den första folievåden.
Börja applicera och montera första våden vid golvbrunnen.

3. Rolla och pensla ut Foil Adhesive Universal och montera folien kant i kant, alternativ med 50 mm folieöverlapp, ingen folieskarv närmare än ca 150 mm från brunnens hål.
Montera folien direkt i den blöta Foil Adhesive Universal, gnid fast folien.
Det får inte finnas luft under folien efter att folien har gnidits fast.

4. Vid kant i kant montage: Pensla Foil Adhesive Universal ovanpå folieskarven och montera tätskiktsremsa. Släta till och försegla med Foil Adhesive Universal.
Det får inte finnas luft under tätskiktremsan. Se kommande fyra bilder:

5. Skär upp brunnshålet och montera klämringen enligt brunnsleverantörens anvisning.

6. Pensla ut Foil Adhesive Universal i hörnet och längs kanterna.
Montera inner- och ytterhörn/tätskiktsremsa. Gnid fast och försegla med Foil Adhesive Universal.
Det får inte finnas luft under tillbehören.

7. Pensla ut Foil Adhesive Universal runt alla rör och montera rörmanchett.
Försegla med Foil Adhesive Universal.

8. Låt torka i ca 12 timmar.

9. Applicera Bostik fästmassa på vägg.

Plattsättning: Se till att erforderlig täckning uppnås mellan platta och underlag. Låt fästmassan torka i minst 12 timmar före fogning beroende på val av fästmassa/platta.

10. Applicera Bostik fästmassa på golvet.

Plattläggning: Se till att erforderlig täckning uppnås mellan platta och underlag. Låt fästmassan torka i minst 24 timmar före fogning beroende på val av fästmassa/keramisk platta.

Nu återstår Fogning av plattorna och eventuell Silikon i hörn och i golv/väggvinkel.

Mjukfog i takvinkeln ska vara t.ex. Bostik A980 Instantly Paintable eller H750 Seal'N'Bond Premium (ej silikon).

Se fler fixa-det-själv-guider