Grovbetong C 20/25 - 20 kg Combimix

Art.nr: 9016315

Grovbetong C 20/25 - 20 kg Combimix

Art.nr: 9016315
  • Grovbetong
  • C 20/25
  • 20 kg
  • För gjutningsarbeten över 50 mm
47.95

Produktbeskrivning

Grovbetong C 20/25

Grovbetong C 20/25 är en betong som lämpar sig till de flesta typer av gjutningar men används framför allt vid gjutningar av plintar, pelare, stödmurar, trappor, väggar, husgrunder, bjälklag och lagningar. Betongen lämpar sig väl för utomhusbruk och ger god frostbeständighet.

För bästa arbetsresultat ska betongen användas i skikttjocklekar över 50 mm. Temperaturen vid arbetet ska vara mellan 10 °C och 25 °C. Innan gjutning är det viktigt att se till så att underlaget är rent och fritt från damm, smuts cementhud, fett och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Förvattning ska också ske innan gjutningen påbörjas. Observera att fritt vatten inte får förekomma i gjutformen, att aluminium inte får gjutas in samt att förzinkat ingjutningsgods ska skyddsmålas i den del som ska gjutas in.

Grovbetong C 20/25 levereras i en 20 kg säck. När det är dags att gjuta ska torrpulvret blandas med 2,0 - 2,3 liter vatten per 20 kg pulver. Om torrpulvret blandas med mer vatten än rekommenderat erhålls lägre hållfasthet och riskerar separation och krympning vid användning. Önskas en mer lättflytande konsistens rekommenderas att istället använda Reparationsbetong.

Den färdigblandade grovbetongsmassan ska användas inom 1 timme. Eftervattning ska ske under minst tre dygn vid torr och varm väderlek samt vid blåsigt väder. Ju tunnare betongskiktet är desto känsligare är det och kräver därför noggrannare efterbehandling.

Combimix

Info & guider