Betongplint Justerbar 700 mm Boke

Art.nr: 9045289

Betongplint Justerbar 700 mm Boke

Art.nr: 9045289
  • Betongplint 
  • 700 mm
  • Justerbar
  • Används med justerbar stolpsko
115.00

Produktbeskrivning

Betongplint 700 mm

Betongplintar används vanligtvis för att förankra mindre byggkonstruktioner i marken. Justerbara betongplintar skapar en större flexibilitet än fasta plintar, samt underlättar vid montering av exempelvis altaner, då de justerbara plintarna möjliggör att justera höjden på konstruktionen till önskat resultat. Observera att justerbara betongplintar inte lämpar sig för större byggkonstruktioner som utsätts för starka vindar, som exempelvis staket, utan de justerbara plintarna är anpassade för olika typer av trädäck.

Den justerbara betongplinten används tillsammans med justerbar stolpsko.

Montering

Betongplintar ska fästas under mark och monteringsprocessen ska därför inledas med att gräva hål i marken för plintarna. Hålen ska vara ca 75 cm djupa och grundas med ca 10 centimeter makadamm. Marksammet ger plinten stabilitet samt förhindrar att den pressas upp av eventuell frost. När plintarna sitter i hålen ska de sticka upp 5 cm över markytan. Om jorden är för lös och det behövs djupare hål för att plintarna ska få fäste kan antingen högre plintar användas eller så kan man fylla på med mer markdamm i botten.

Det är viktigt att plintarna sitter på en jämn nivå för att slutresultatet ska bli snyggt och stabilt. När hålen är grävda och plintarna isatta rekommenderas därför att mäta nivån mellan dem genom att exempelvis lägga en planka mellan plintarna och placera ett vattenpass på plankan, därefter kan plintarna justeras tills att de sitter jämt och att alla sticker upp 5 cm över marken.

Boke

Specifikationer

Typ Värde
Höjd 700 mm