Vår värdegrund

jem & fix grundläggande värderingar är de vägledande principer som visar hur vi gör saker, på vilket sätt vi tänker och vad vi tror på. Värdegrunden förutsätter att vi alla har en inre kompass som hjälper oss att skilja mellan vad som är rätt och fel. Genom att låta värderingarna vägleda oss i vårt dagliga arbete kan vi tillsammans bibehålla en god företagskultur där alla trivs, utvecklas och arbetar mot samma mål.

Trivsel

Att trivas och må bra på sin arbetsplats är grundläggande för att också kunna utföra ett gott arbete. Som anställd hos jem & fix är vi gemensamt ansvariga för vår trivsel. Genom att behandla varandra som vi själv vill bli behandlade, och visa gott omdöme gentemot såväl kollegor som kunder, skapar vi trivsamma arbetsplatser.

Trivsel

Samarbete

Genom gott samarbete blir arbetslivet både enklare och roligare. Vi hjälper varandra och ger varandra energi. Gemenskapen i ett bra arbetsteam låter oss diskutera möjligheter och lösningar, och bidrar till en god arbetsmiljö. Tillsammans kan vi utföra stordåd!

Samarbete

Ansvar

För att en arbetsplats ska kunna fungera och vara trivsam, krävs att vi alla tar ansvar för det egna arbetet. Med en positiv inställning till både arbete och kollegor, bidrar vi gemensamt till en arbetsmiljö där vi vet att arbetet blir väl utfört. Det ger oss alla möjligheten att utvecklas, både på individnivå och som organisation.

Ansvar