Så får du kristallklart & rent poolvatten

Är poolen fylld, och redo för ett dopp? Glöm inte säkerställa pH-balansen innan familjen hoppar i! 

Ett för högt pH-värde kan orsaka röda ögon och irritationer på huden. Det kan även bidra till kalkavlagringar på poolstegen. Om pH-värdet istället är för lågt kan eventuella metaller i bassängen börja brytas ner. 

Följ vår enkla guide och tips för att hitta rätt pH-värde, och göra sommarens alla dopp både njutbara och svalkande!

Rent poolvatten - klorguide

1: Mät & justera pH-värdet

Ett normalt pH-värde ska ligga mellan 7,0 och 7,4.

Vattnets pH-värde är avgörande för all vattenskötsel. Därför är alltid det första och viktigaste steget att mäta och justera pH-värdet. Använd teststickor för att snabbt och enkelt mäta vattnets aktuella pH-värde. Sträva efter ett värde på 7,2.

Mäter pH-värdet i din pool över 7,4?
Används pH Minus för att sänka pH-värdet.

Mäter pH-värdet i din pool under 7,0?
Används pH Plus för att höja pH-värdet.

2: Desinficera vattnet

Vattnet ska chockbehandlas eller desinficeras löpande.

Det är oundvikligt att smuts, sporer och bakterier hamnar i vattnet från omgivningen. Därför behöver vattnet desinfektionsmedel tillsättas i poolvattnet löpande.

Genom att tillsätta skötselmedel för desinfektion, undviker du att bakterierna förökar sig i vattnet. Skötselmedel för poolvatten är så kallade oxidanter, och omfattar produkter baserade på framförallt klor, bromin och aktivt syre. Högre doser krävs för poolvatten med för högt eller för lågt pH-värde, varmt vatten samt pooler som utsätts för mycket solstrålning. Detta gäller även under högsäsong, då flera förorenande element (löv, gräs, solkräm, kosmetika och hår) lätt hamnar i poolen.

2a: Chockbehandling - När poolen precis fyllts med vatten

En så kallad ”chockbehandling” bör genomföras när du just har fyllt poolen med vatten, eller om du måste hantera specifika problem (se "Problemlösning" längre ner på sidan). En chockbehandling innebär att vattnet tillförs en högre dos av desinfektionsmedel än normalt. Det görs för att effektivt desinficera vattnet helt,
och avlägsna eventuella beläggningar och missfärgningar. Chockbehandla med Snabbklor, som är ett lättlösligt klorgranulat.

2b: Löpande underhåll av vattnet

För löpande underhåll av vattnets renhet används Klor Veckotablett. Dessa är långsamt upplösliga klortabletter som kontinuerligt avger klor i vattnet. Klortabletterna placeras i en dispenser, eller i poolens skimmer.

3: Förebygg beläggningar & missfärgningar

KlarPool förebygger beläggningar.

Med rätt mängd KlarPool i vattnet kan du förlänga klorets effekt, samtidigt som du förebygger att beläggningar bildas på poolens botten och sidor - ett problem som annars kan uppstå vid varmt vatten och solsken. Beläggningar är slembildande mikroorganismer, och utgör grogrund för bakterieutveckling. Om poolen redan har fått beläggningar behöver därför en dubbel dos snabbklor tillsättas vattnet. Därefter tillsätts förebyggande KlarPool.

4: Grumligt vatten? Filtersystemet fångar inte upp mikropartiklarna

Flockningsmedel samlar mikropartiklarna.

En del smutspartiklar är så små att de inte fångas upp av filtersystemet. De svävar i vattnet och gör det grumligt. Vid för högt pH-värde kan till exempel små kalkpartiklar utsöndras i vattnet. Om du har genomfört steg 1 – 3 och ändå inte fått klart vatten, rekommenderar vi att du använder flockningsmedel.

Flockningsmedel samlar de minsta partiklarna till större enheter, som antingen sjunker till botten eller fångas upp av filtret.

5: Det krävs mer än bara kemisk vattenskötsel

Rengöring & underhåll.

Det räcker inte att använda kemisk vattenskötsel för att vattnet ska vara friskt och lockande. Det är också nödvändigt att cirkulera och filtrera vattnet effektivt genom pumpsystemet, och löpande ta bort skräp från vattnet.

I vårt sortiment hittar du en rad praktiska produkter för detta - bland annat bottensug, poolrobotar, teleskopstänger och andra poolredskap. Vid användning av den här typen av utrustning, minskar du både behovet av kemisk vattenskötsel, och slitaget på poolens filterpump.

Problemlösning klorguide