Hängränna 125 x 4000 mm Vit

Art.nr: 9017638

Hängränna 125 x 4000 mm Vit

Art.nr: 9017638
  • Hängränna
  • Längd: 4000 mm
  • Dimension: 125 mm
  • Material: Stål
  • Färg: Vit
319.80

Produktbeskrivning

Hängränna 125 x 4000 mm

Hängrännan är den del av takavvattningen som sitter precis vid takfoten. Vid nederbörd hamnar en större del av vattnet som faller på hustaket i hängrännan. Utan en hängränna innebär det att regnvatten rinner från taket direkt ner på husväggen, vilket skulle kunna orsaka skador på husets stomme och grund. Hängrännan har som uppgift att samlar upp regn- och smältvatten från taket för att sedan föra det till stuprännan där vattnet sedan förs bort ifrån ditt hus på ett kontrollerat sätt.

Montering av hängränna

Större delen av all nederbörd som faller på hustaket hamnar tillslut i hängrännan vilket innebär att hängrännan ska klara av att hålla upp en stor mängd vatten. Vid montering av en hängränna är det därför viktigt att tänka på att bygga en stomme med maximalt stöd åt rännan. Det gör du enkelt med hjälp av rännkrokar som monteras i takets fotbräda. Det finns olika rännkrokar för olika typer av utformningar på tak. Rännkrokar bör monteras var 30:e cm för att stötta upp rännan på flera ställen. Bastanta och slittåliga rännkrokar hittar du här. Lutningen beror helt på det befintliga taket.

Takavvattningens funktion

Vattenavrinningen bör kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa att den fyller sin rätta funktion vid nederbörd. Det är viktigt att den fungerar bra för att skyddar husets stomme och insida från regn- och smältvatten. Taket tillsammans med hängrännor och stuprör har som uppgift att transportera bort regn- och smältvatten från fastigheten. Rensa bort löv och kvistar vid behov för att undvika översvämning i hängrännan. Du kan även välja att förhindra att föremål faller ner och fastnar i din häng- och stupränna genom att montera en lövstoppare i din hängränna. Löven fastnar då uppe på lövstopparen där de sedan torkar och blåser iväg. Lövstoppare kan du hitta här.

Specifikationer

Längd: 4000 mm
Dimension: 125 mm 
Material: Stål
Färg: Vit

Info & guider